Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Uue laulu- ja palveraamatu koostamine

EELK kirikuvalitsus moodustas 2017. aastal lauluraamatukomisjoni eesmärgiga koostada ja kirjastada kirikule uus laulu- ja palveraamat aastaks 2025. Komisjon on töö käivitamise faasis tegelenud lauluraamatu kontseptsiooni koostamisega, mille jaoks viidi läbi põhjalik küsitlus EELK vaimulike ja kirikumuusikute hulgas, analüüsiti praegu kasutatavat Kiriku Laulu- ja Palveraamatut ning korraldati mitmeid avalikke arutelusid. Praegu on käimas küsitlus EELK koguduste liikmete seas, samuti 26.–27. oktoobril 2018 Tartu Pauluse kirikus toimuva Lauluraamatukonverentsi ettevalmistused. Algatatud on uute laulude korjamise kampaania ning juba 2019. aasta lõpus algab laulude valimine uude laulu- ja palveraamatusse.

 

Lauluraamatukomisjon on seadnud eesmärgiks koostada ning kirjastada laulu- ja palveraamat, mis oleks MEIE KÕIGI ÜHINE raamat. Selleks on väga vaja, et raamatu koostamise protsessi oleks kaasatud laiem ring inimesi. Üks võimalus protsessis osaleda, on teha annetus lauluraamatu koostamise kulude katteks. Enamus sellest tööst tehakse oma ala spetsialistide poolt vabatahtlikkuse alusel. Siiski on vältimatuid kulusid, mida tuleb jooksvalt katta.

 

Oleme seadnud eesmärgiks koguda lauluraamatu koostamise kulude katteks 15 000 eurot. Lauluraamatu koostamiseks kogutud summa võimalik jääk kasutatakse lauluraamatu trükiks ettevalmistamiseks ning trükkimiseks aastal 2025.

 

Jumal õnnistagu lahkeid annetajaid!

 

ANNETAMISE VÕIMALUSED:

  • „Anneta“ lingi kaudu. Interneti-kaardimakse puhul kontrollige eelnevalt, et kaart oleks internetimakseteks avatud ning liidetud turvaliste internetiostude programmiga. Annetused vahendatakse EveryPay interneti-kaardimakse platvormi kaudu. EveryPay toetab Visa ja MasterCard Credit ja Debit kaarte.
  • Pangaülekanne:
    Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
    arvelduskonto EE297700771001801320
    märksõna: „Lauluraamat“

 

Vabalt valitud summas annetuse saab teha nimelise või nimetu.
Kui soovite, et edastame annetuse Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsioonis esitamiseks, palume, et märgiksite ka oma isikukoodi.