Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Narva kirik ja kogudus

22. juunil 2016 ostsid riik ja EELK Narva Aleksandri kiriku pankrotipesast välja. Narvas vaimuliku teenimise ning koguduseelu jätkumise tagamiseks otsustas kirikuvalitsus anda uue koguduse rajamise ettevalmistamine Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileedi hoole alla. Lisaks teenivad Narva kogudust Viru praostkonna vikaarõpetajad Oleg Sevastjanov (venekeelne töö) ja Vladimir Batuhtin (eesti-, soome- ja venekeelne töö, sh Sillamäel). Et aga loodav kogudus vajab vahendeid ka oma igapäevaseks tegevuseks ja Narva Aleksandri kiriku ülalpidamiseks, pöördub EELK Konsistoorium kõikide koguduste ja kristlaste poole palvega toetada Narva koguduse ülesehitamist omapoolse annetusega.

 

Kokku on seni annetanud umbes 250 eraisikut, kellelt on laekunud ca pool sellest annetustest, mis jäi üle kiriku väljaostmise summast. 187 500 eurot läks Narva Aleksandri kiriku väljaostmisele pankrotipeasast. Teist sama palju pani Eesti riik. Selle annetuse suurus, mis jäi üle kiriku väljaostmise summast oli 2017. aasta märtsi kuu seisuga kokku ca 57 000 eurot. Lisaks sadadele eraisikutele annetas ka 40 juriidilist isikut, sh 33 EELK kogudust. Suurim annetus tuli Oleviste koguduselt. Ilma nende annetusteta ei oleks Aleksandri kiriku torniosa taas kasutamise kõlblikuks saanud. Poleks ka koguduse asutamiseperioodi kulud kaetud saanud.

 

Pankrotis Narva Aleksandri kogudus kolis Aleksandri kirikust välja 2015. aasta novembri lõpus, kuna pankroti tõttu suleti küte, vesi ja kommunikatsioonid jm. Uus 02.09.2016 asutatud EELK Narva kogudus kolis Aleksandri kirikusse sisse 2016. aasta novembri alguses. Pärast sissekolimist oli vaja taastada tehniliste süsteemide töökorras olek, sh remontida veevarustus, küte, signalisatsioon, lift, tuletõrje süsteemid jm. Oli vaja täita Päästeameti ettekirjutused, millest enamik on nüüdseks täidetud. Kiriku torniosa on taas kasutusel. Ruumid on soojad ja valgustatud, vesi on sees, lift töötab. Kiriku kell heliseb automaatselt igal täistunnil ja pooltunnil ning enne teenistusi. Tornikiiver on pimedal ajal valgustatud kirikuaasta värvides valgustuses. Paastuajal on see meeleparandust sümboliseerivat violetset värvi.

 

Narva Aleksandri kiriku omanik on Eesti riik ja EELK Narva kogudus on selle kiriku kasutaja kasutuslepingu alusel. Hetkel on kasutusel kiriku torniosa. Jumalateenistused toimuvad torni 2. korruse kabelis. Koosolemiste jaoks on 6. korruse ruum. 3.–4. korrus on tornimuuseumi näituste päralt. Kiriku vana osa suur saal on hetkel kasutusest kõrvaldatud Päästeameti nõudel. Külastajad saavad suurt saali näha torni ja saali ühendavast galeriist.

 

Koguduses on kolm eri keelerühma või osakogudust: eesti, vene ja soome. Jumalateenistused toimuvad eraldi kolmes keeles. Igal pühapäeval on teenistused eesti keeles kl 10 ja vene keeles kl 12. Soomekeelsed teenistused on iga kuu 2. ja 4. laupäeval kell 11. Soomekeelsetel teenistustel on enamasti kohal ka keegi külalisõpetajatest Soomest. Pärast teenistusi on paar korda kuus kaetud kohvilaud torni 6. korrusel. Tere tulemast osalema!

 

EELK Narva kogudus on jätkuvalt tänulik iga annetuse eest. Koguduse omatulu, sh teenistuste korjandused ja poolesaja liikme annetus, on hetkel veel kordades väiksem koguduse kuludest, sh Narva Aleksandri kiriku ülalpidamise kuludest.

 

Õnnistagu Jumal iga annetajat ja eestpalvetajat!

 

ANNETAMISE VÕIMALUSED:

  • „Anneta“ lingi kaudu. Interneti-kaardimakse puhul kontrollige eelnevalt, et kaart oleks internetimakseteks avatud ning liidetud turvaliste internetiostude programmiga. Annetused vahendatakse EveryPay interneti-kaardimakse platvormi kaudu. EveryPay toetab Visa ja MasterCard Credit ja Debit kaarte.
  • Pangaülekanne:
    Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
    arvelduskonto EE297700771001801320
    märksõna: „Narva kirik“

 

 

 

Vabalt valitud summas annetuse saab teha nimelise või nimetu.
Kui soovite, et edastame annetuse Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsioonis esitamiseks, palume, et märgiksite ka oma isikukoodi.