4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 81. Peapiiskopi ja piiskopi ametist vabastamine
§ 82. Praosti ametist vabastamine
§ 83. Abipraosti ametist vabastamine
§ 84. Koguduse õpetaja ametist vabastamine
§ 85. Koguduse abiõpetaja ja diakoni ametisse määramine ja ametist vabastamine
§ 86. EELK, piiskopkonna ja praostkonna vikaarvaimuliku ametisse määramine ja ametist vabastamine
§ 87. Vaimuliku vabastamine ametikohalt usalduse kaotuse või tööga mittetoimetulemise tõttu
§ 88. Ametiaja pikendamine


« tagasi