4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 83. Abipraosti ametist vabastamine

Abipraosti ametist vabastamise otsustab konsistoorium:
1) abipraosti isikliku sooviavalduse põhjal;
2) kui abipraost vabastatakse oma praostkonna koguduse õpetaja ametikohalt;
3) kui peapiiskop, piiskop, praost või praostkonna sinod seda taotleb.TAGASI