4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 85. Koguduse abiõpetaja ja diakoni ametisse määramine ja ametist vabastamine

(1) Koguduse abiõpetaja ja diakoni määrab ametisse koguduse õpetaja ettepanekul ja koguduse nõukogu nõusolekul peapiiskop.
(2) Peapiiskop võib määrata kogudust, mida teenib hooldajaõpetaja, tema taotlusel ja praosti nõusolekul teenima praostkonna vikaardiakoni või mõne teise koguduse diakoni selle õpetaja nõusolekul.
(3) Koguduse abiõpetaja ja diakoni vabastab ametist peapiiskop:
     1) seoses asumisega teisele ametikohale;
     2) isikliku sooviavalduse alusel;
     3) koguduse õpetaja kirjalikult põhjendatud ettepanekul, millele lisatakse koguduse nõukogu arvamus;
     4) reservi arvamise, ametist tagandamise ja vaimulike nimekirjast kustutamise korral.TAGASI