4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 81. Peapiiskopi ja piiskopi ametist vabastamine

Peapiiskopi ja piiskopi ametist vabastamise otsustab kirikukogu peapiiskopi või piiskopi isikliku sooviavalduse põhjal.TAGASI