4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 88. Ametiaja pikendamine

(1) Kirikukogu võib konsistooriumi ettepanekul pikendada peapiiskopi või piiskopi ametiaega kuni 72-aastaseks saamiseni.
(2) Konsistoorium võib preestri või diakoni ametiaega pikendada vaimuliku ettepanekul, kellele ta allub.TAGASI