4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 87. Vaimuliku vabastamine ametikohalt usalduse kaotuse või tööga mittetoimetulemise tõttu

Konsistoorium võib peapiiskopi ettepanekul vabastada ametikohalt koguduse õpetaja, koguduse abiõpetaja, koguduse diakoni, vikaarvaimuliku, teatava tööala vaimuliku või kaplani seoses usalduse kaotamise või tööga mittetoimetulemise tõttu.TAGASI