4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 84. Koguduse õpetaja ametist vabastamine

(1) Konsistooriumil on õigus vabastada koguduse õpetaja ametist:
     1) kui koguduse õpetaja on kinnitatud teise koguduse õpetajaks;
     2) koguduse õpetaja isikliku sooviavalduse alusel;
     3) koguduse nõukogu põhjendatud ettepanekul, kui selle poolt on hääletanud kaks kolmandikku nõukogu liikmetest.
(2) Konsistoorium vabastab koguduse õpetaja ametist reservi arvamise, ametist tagandamise ja vaimulike nimekirjast kustutamise korral.TAGASI