4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 86. EELK, piiskopkonna ja praostkonna vikaarvaimuliku ametisse määramine ja ametist vabastamine

(1) EELK vikaarõpetaja ja vikaardiakoni määrab ametisse ja vabastab ametist peapiiskopi ettepanekul konsistoorium.
(11) Piiskopkonna vikaarõpetaja ja vikaardiakoni määrab ametisse ja vabastab ametist piiskopi ettepanekul konsistoorium.
(2) Praostkonna vikaarõpetaja ja vikaardiakoni määrab ametisse ja vabastab ametist praosti ettepanekul konsistoorium.TAGASI