4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 82. Praosti ametist vabastamine

Praosti ametist vabastamise otsustab konsistoorium:
1) praosti isikliku sooviavalduse põhjal;
2) kui praost vabastatakse oma praostkonna koguduse õpetaja ametikohalt;
3) kui peapiiskop, piiskop või praostkonna sinod seda taotleb.TAGASI