6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 233. Koguduse nõukogu teistsugune valimiskord ja osakoguduse mõiste
§ 234. Teistsuguse valimiskorra taotlemine
§ 235. Teistsuguse valimiskorra üldised nõuded
§ 236. Koguduse nõukogu ülesannete andmine täiskogule
§ 237. Erakorraliste valimiste toimumise alused
§ 238. Erakorraliste valimiste läbiviimise kord
§ 239. Erakorralistel valimistel valitud nõukogu volituste tähtaeg


« tagasi