6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 233. Koguduse nõukogu teistsugune valimiskord ja osakoguduse mõiste

(1) Koguduse õpetaja taotlusel võib konsistoorium kehtestada nõukogu liikmete teistsuguse valimiskorra, määrates kindlaks koguduseliikmete rühma ja nõukogu liikmete arvu, keda koguduseliikmete rühm võib valida koguduse nõukokku.
(2) Teatud koguduseliikmete rühma, mis valib teatud arvu esindajaid koguduse nõukogusse, nimetatakse §-des 233-235 osakoguduseks.
(3) Kogudust saab osakogudusteks jagada keeleliste rühmade, piirkondliku kuuluvuse või muul alusel. Kogudust ei saa osakogudusteks jagada vanuse või soo alusel. Osakogudusteks jagamisel on ühes koguduses kaks või enam osakogudust.
(4) Osakoguduste esindatus tagatakse üksnes koguduse nõukogu valimisel. Koguduse teised juhtimisorganid ja ametiisikud valitakse üldistel alustel.TAGASI