6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 239. Erakorralistel valimistel valitud nõukogu volituste tähtaeg

Erakorralistel valimistel valitud nõukogu volitused kehtivad kuni selle ajani, mil oleksid pidanud lõppema kirikukogu poolt määratud ajavahemikus üldkorras valitud nõukogu volitused.TAGASI