5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 99. Kirikukogu kokkukutsumine
§ 100. Istungjärgud ja istungid
§ 100´. Kirikukogu istungi korraldamine tehnilise vahendi kaudu
§ 101. Avamine, rakendamine ja vaheajad
§ 102. Juhatus
§ 103. Juhatamine ja protokollimine
§ 104. Kirikukogu komisjonid
§ 105. Nõukogu moodustamine ja töökord
§ 106. Nõukogu
§ 107. Komisjonid
§ 108. Kirikukogu istungjärgu päevakord ja ajakava
§ 109. Kirikukogu aktid
§ 110. Seadusandliku või muu akti algatamine
§ 111. Päevakorraküsimuste arutamise ja otsustamise kord istungil
§ 112. Kirikuseadustiku või seaduse muutmise eelnõu lugemise kord
§ 113. Hääletamise kord
§ 114. Peapiiskopi valimise kord
§ 115. Konsistooriumi valitavate liikmete valimise kord
§ 116. Abijuhatajate ja komisjonide liikmete valimise kord
§ 117. Salajane hääletus isikuvalimistel
§ 118. Piiskopi valimise kord
§ 119. Konsistooriumi valitava liikme või piiskopi kandidaadi esitamine pärast uue peapiiskopi valimisi
§ 120. Ametisse valimise kord
§ 121. Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise kord
§ 122. Õpetusse ja liturgiasse puutuvaid küsimusi käsitlevate eelnõude kinnitamine
§ 123. Kirikukogu liikme arupärimine
§ 124. Reglementeerimata protseduurid
§ 125. Kirikukogu akti avaldamine ja jõustumine
§ 126. Kirikukogu liikme vanuse alampiir
§ 127. Kirikukogu liikme tööga seotud kulutuste katmine
§ 128. Kirikukogu liikme volituste peatumine, taastumine ja lõppemine


« tagasi