6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
2. jagu. Koguduse andmekogud

§ 270. Koguduse andmekogud
§ 271. Kantslimärkmik
§ 272. Talitusraamatud
§ 273. Personaalraamat
§ 274. Isikuandmete kaitse


« tagasi