6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
2. jagu. Koguduse andmekogud

§ 271. Kantslimärkmik

Kantslimärkmik on koguduse jumalateenistuslikku elu kirjeldav andmekogu.TAGASI