6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
2. jagu. Koguduse andmekogud

§ 273. Personaalraamat

Personaalraamat on koguduse liikme isikut, tema tegevust koguduses, osasaamist kiriklikest talitustest ning perekonnaliikmeid kirjeldav andmekogu.TAGASI