6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
2. jagu. Koguduse andmekogud

§ 270. Koguduse andmekogud

(1) Koguduse õpetaja on kohustatud pidama koguduse jumalateenistuslikku elu, talitusi ja liikmeskonda kirjeldavaid andmekogusid:
     1) kantslimärkmik;
     2) talitusraamatud;
     3) personaalraamat.
(2) Kohustuslikku andmekogu võib pidada elektroonilise andmebaasina.
(3) Kohustuslike andmekogude täpsema kirjelduse ja pidamise korra kehtestab konsistoorium.TAGASI