6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
2. jagu. Koguduse andmekogud

§ 272. Talitusraamatud

(1) Talitusraamat on koguduses sakramendi jagamist või teatud liiki talituste toimetamist kirjeldav andmekogu.
(2) Talitusraamatuid peetakse eraldi liikide kaupa:
     1) ristimiste raamat;
     2) konfirmeerimiste raamat;
     3) laulatuste raamat;
     4) matuste raamat.TAGASI