5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
5. peatükk. Praostkonna juhtimine

§ 165. Praostkonna sinodi koosoleku kokkukutsumine
§ 166. Praostkonna sinodi koosoleku läbiviimine
§ 167. Praostkonna sinodi pädevus ja otsuste täitmine
§ 168. Praostkonna nõukogu


« tagasi