5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
5. peatükk. Praostkonna juhtimine

§ 165. Praostkonna sinodi koosoleku kokkukutsumine

(1) Praostkonna sinodi koosoleku aja, koha ja päevakorra teatab sinodi liikmetele koosoleku kokkukutsuja vähemalt kolm nädalat enne sinodi koosolekut.
(2) Sinodi koosoleku ettevalmistamist korraldab praost.TAGASI