5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
5. peatükk. Praostkonna juhtimine

§ 166. Praostkonna sinodi koosoleku läbiviimine

(1) Sinodi koosolek algab või lõpeb jumalateenistusega.
(2) Sinod valib oma liikmete hulgast koosoleku abijuhataja.
(3) Sinodi koosoleku protokolli koostab praostkonna sekretär või sinodi poolt oma liikmete hulgast valitud protokollija. Protokolli ärakirja saadab praost kahe nädala jooksul posti või elektronposti teel konsistooriumile.
(4) Külalised võivad sinodi koosolekust sõnaõigusega osa võtta sinodi loal.TAGASI