5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
5. peatükk. Praostkonna juhtimine

§ 168. Praostkonna nõukogu

(1) Praostkonna nõukogu on abiks praostile tema ülesannete täitmisel.
(2) Praostkonna nõukogu liikmed on ameti poolest praost, abipraost ja kaks või kolm sinodi valitud liiget. Vähemalt üks praostkonna nõukogu liige peab olema ilmik.TAGASI