4. OSA. VAIMULIK AMET
12. peatükk. Muud sätted

§ 96. Teenistussuhete korraldamine
§ 97. Puhkus ja asendamine
§ 98. Leinakorra kehtestamine


« tagasi