4. OSA. VAIMULIK AMET
12. peatükk. Muud sätted

§ 96. Teenistussuhete korraldamine

EELK teenistuses oleva vaimulikuga teenistussuhete korraldamise, töötasu ja sotsiaalsete tagatistega seonduvate küsimuste lahendamise otsustab konsistoorium.TAGASI