4. OSA. VAIMULIK AMET
12. peatükk. Muud sätted

§ 97. Puhkus ja asendamine

EELK teenistuses oleva vaimuliku puhkuse ja asendamise korra kehtestab konsistoorium.TAGASI