4. OSA. VAIMULIK AMET
12. peatükk. Muud sätted

§ 98. Leinakorra kehtestamine

EELK vaimuliku surmast teatamise, matuse korraldamise ja läbiviimise ning mälestamise korra kehtestab konsistoorium.TAGASI