7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
3. jagu. Erakorraline revideerimine

§ 350. Erakorralise revideerimise määramine
§ 351. Erakorralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine
§ 352. Erakorralise revideerimise sisu ja revisjoniaruanne


« tagasi