6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
1. jagu. Üldsätted

§ 203. Valija
§ 204. Teenistuses oleva vaimuliku kandideerimispiirang
§ 205. Hääletamise salajasus
§ 206. Koguduse nõukogu poolt valitud ametiisiku tagasikutsumine ja uue ametiisiku valimised


« tagasi