6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
1. jagu. Üldsätted

§ 205. Hääletamise salajasus

Hääletamine isikuvalimistel on salajane.TAGASI