6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
1. jagu. Üldsätted

§ 204. Teenistuses oleva vaimuliku kandideerimispiirang

(1) EELK teenistuses olevat vaimulikku ei saa valida koguduse nõukogu või juhatuse liikmeks.
(2) Reservi arvatud või emerituuris oleval vaimulikul on õigus kandideerida koguduse nõukogu või juhatuse liikmeks.TAGASI