5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
5. jagu. Konsistooriumi aktid

§ 141. Konsistooriumi aktid
§ 142. Konsistooriumi aktide vormistamine
§ 143. Järelevalve konsistooriumi akti täitmise üle


« tagasi