5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
5. jagu. Konsistooriumi aktid

§ 143. Järelevalve konsistooriumi akti täitmise üle

(1) Järelevalve konsistooriumi akti täitmise üle on peapiiskopi, piiskopi, kantsleri ja vastava töövaldkonna assessori ülesanne.
(2) Peapiiskopil on õigus peatada konsistooriumi akti täitmine, andes küsimuse uuesti otsustamiseks konsistooriumi järgmisele istungile. Kui konsistoorium jääb oma otsuse juurde, lahendab vaidluse kirikukogu.TAGASI