5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
5. jagu. Konsistooriumi aktid

§ 141. Konsistooriumi aktid

(1) Konsistoorium võtab vastu määrusi, otsuseid ja selgitusi ning mittenormatiivse iseloomuga deklaratsioone, pöördumisi, avaldusi ja muid akte.
(2) Konsistooriumi määrus on normatiivse iseloomuga akt.
(3) Konsistooriumi otsus on individuaalse iseloomuga akt (näiteks õpetaja või praosti kohale kinnitamine ja sealt vabastamine, aunimetuste ja autasude määramine teenete eest EELK ja koguduse töös).
(4) Konsistooriumi selgitus on normatiivse iseloomuga akt teiste õigusaktide konkreetsete sätete sisu, rakendamise korra või muude tekkinud küsimuste selgitamiseks.
(5) Tunnistatud kehtetuks 30.11.2006.TAGASI