9. OSA. KIRIKUKARI
1. peatükk. Üldsätted

§ 382. Kirikukari eesmärk ja rakendamine
§ 383. Mõisted


« tagasi