9. OSA. KIRIKUKARI
1. peatükk. Üldsätted

§ 382. Kirikukari eesmärk ja rakendamine

(1) Kirikukari eesmärk on eksija juhtimine meeleparandusele, selleks et süüdlane pöörduks ja taastaks oma vahekorra Jumala ja kaaskristlastega (Mt 18:15-20; 1Kr 6:1-6; Gl 6:1-4; 2Tm 2:22-26; 2Tm 3:16-17; Jk 5:19-20).
(2) Kiriku karjaseameti pädevusse kuulub pattude andeksandmine ja kinnitamine, väärõpetuse tõrjumine ja jumalakartmatute kõrvaldamine kiriku osadusest (Mt 16:19; Jh 20:23; 1Tm 4:7; 2Tm 4:2; Tt 1:9-11; Augsburgi usutunnistus, art. XXVIII; Apoloogia, art. XXVIII; Schmalkaldeni artiklid, "Kirikuosadusest väljaheitmisest"; Traktaat paavsti võimust ja primaadist, "Piiskoppide võimust ja õigusemõistmisest").
(3) Karjaseametisse kutsutu on kohustatud talle antud õiguste kohaselt rakendama kirikukari ausalt, erapooletult ja vastutustundlikult, pidades silmas kiriku hüvangut ja eksija juhtimist meeleparandusele.TAGASI