4. OSA. VAIMULIK AMET
10. peatükk. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine

§ 89. Ametiülesannete täitmise tähtajaline peatamine
§ 90. Tegevuse peatamine
§ 91. Reservi arvamine
§ 92. Ametist tagandamine
§ 93. Vaimulike nimekirjast kustutamine


« tagasi