7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
3. jagu. Muud sätted

§ 317. Vastutus eelarve täitmise eest
§ 318. Järelevalve


« tagasi