6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
1. jagu. Kogudus ja kihelkond

§ 169. Koguduse mõiste
§ 170. Praosti teenitava kuulutuspunkti rajamine


« tagasi