6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
1. jagu. Kogudus ja kihelkond

§ 170. Praosti teenitava kuulutuspunkti rajamine

(1) Konsistooriumil on õigus peapiiskopi või piiskopi taotlusel rajada kihelkonna piiridesse kuulutuspunkt, mille teenimist korraldab praostkonna praost.
(2) Peapiiskop või piiskop lisab kuulutuspunkti rajamise taotlusele kirjaliku põhjenduse ning praostkonna praosti ja kohaliku koguduse õpetaja kirjalikud arvamused kuulutuspunkti rajamise otstarbekusest.TAGASI