5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
6. jagu. Konsistooriumi istungi protokoll

§ 144. Konsistooriumi istungi protokoll


« tagasi