5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 136. Konsistooriumi kodukord
§ 137. Konsistooriumi istungi ettevalmistamine
§ 138. Konsistooriumi istung
§ 139. Otsuse vastuvõtmine ilma konsistooriumi istungit kokku kutsumata
§ 140. Hääletamine konsistooriumi istungil


« tagasi