5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus
1. jagu. Üldsätted

§ 129. Konsistooriumi pädevus


« tagasi