Tagasi Esilehele

ELMAR SILVESTER SALUMAA (TEPPAN)

Sündinud: 15.12.1908 Vara vald, Tartumaa.

Ristitud: 08.01.1909.

Konfirmeeritud: 18.05.1929 Tartu Peetri kog.

Isa: metsnik Jüri Teppan (11.02.1867 Kuremaa v).

Ema: Liisa snd Alt (19.11.1868 Jõgeva vald).

Õed-vennad: 1. Emilie.
2. Marie ( 23.07.1970 Kilingi-Nõmme).
3. Helene.

Õpingud: Tartu Linna 15. Algkool, —1929 Tartu H. Treffneri Gümnaasium, 1929—35 Tartu Ülikooli usuteaduskond (teoloogia magister süstemaatilise usuteaduse alal).

Akadeemiline kuuluvus: Akadeemiline Usuteadlaste Selts, Eesti Kristlik Üliõpilasühing, Üliõpilasühing "Liivika".

Pro venia concionandi/pro ministerio: 03.11.1943, 03.11.1943 Tallinn.

Prooviaasta: 1941
43 Tartu Ülikooli kog-s J. Kimmeli juures.

Ordinatsioon: 09.01.1944 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus EELK vikaarõpetajaks.

Teenistuskäik: 1944 EELK vikaarõpetaja Otepää kog-s, 1944 sõjapõgenike hooldajaõpetaja, 194445 Laiuse kog ajutine õpetaja asetäitja, (194551 Venemaa vangilaagrid, 195155 asumine Suhhobuzinski rajooni Kirovi-nimelises kolhoosis farmitöölisena), 196995 Saarde kog õpetaja, 197475 Häädemeeste ja Treimani kog-te hooldajaõpetaja.

1937 Tartu Ülikooli usuteaduskond (süstemaatiline usuteaduse ja eetika lektor), 1938—39 Tartu Ülikooli dotsentide ja õppeülesandetäitjate esindaja teaduskonnakogus, 1938—39 Ülikooli Nõukogu usuteaduskonna esindaja, 1943—45 Usuteaduse Instituudi süstemaatika õppejõud, 195695 Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni (Usuteaduse Instituudi) süstemaatika professor.

Usuõpetuse õpetaja: 193540, 19421943 H. Treffneri Gümnaasium.

194243 Tartu koolide inspektor gümnaasiumide ja kutsekoolide alal.

1940 Õpetatud Eesti Seltsi mündikabineti konservaatori abiline, raamatukogu töötaja.

196269 EELK Konsistooriumi välissuhete referent.

1939 EELK esindaja Vabariigi Ringhäälingus. Tegi kaastööd ajalehtedele ning ajakirjadele "Akadeemia", "ERK" ja "Usuteaduslik Ajakiri". Kirjutas aktuaalsetes küsimustes ajalehtedele ("Päevaleht" jne.) kaastöid.

Tähtsamad teosed: "Jutlus kui teoloogiline probleem" (1957), "Evangeelse eetose alused" 1/4 (1958), Galaatia kirja kommentaar "Armusônum galaatlastele" (1958), "Filosoofia ajalugu" 1-4, Matteuse evangeeliumi kommentaar 1-3 (1963), K. Barthi "Kiriklik dogmaatika" kokkuvôte (1964, trükis 1994), jutlusekogu "Meie eest" (1964), kasuaaliatekogu "Elusõna igavene" (1972), kaheköiteline "Teoloogia sõnaraamat", 1967. aastast alates koostatud ligi 60 "Teoloogilist Kogumikku", paarkümmend tõlkeraamatut ja õpikut, "Evangeelse eetika alused" (2003).

Aumärgid: 1980 Usuteaduse Instituudi otsusega antud teenete Eesti teoloogilise teaduse edendamises ja Kristuse kiriku teenimise edukas teostamises audoktori tiitel, 1994 Tartu Ülikooli audoktor, 1994 Kilingi-Nõmme aukodanik, 1995 Pärnumaa vapimärgi kavaler.

Laulatatud: vallaline.

Abikaasa:

Lapsed:

Surnud: 07.01.1996 Pärnu.

Maetud: 13.01.1996 Saarde.

Allikad: KA toimik; Veem, Konrad 1988.

Artiklid

E. Pahapill. Professor Elmar Salumaa

Üles