Kes on pildil?


Tuvastatud pildid

Allikad

Lühendid

Piiskopid

Kohanimed
(eesti-saksa)


Kodulehekülg on loodud eesmärgiga Eestimaal õppinud ja/või töötanud vaimulike elulooliste andmete koondamiseks ja korrastamiseks. Esialgu põhinevad need valdavalt bibliograafiliste leksikonide andmetele. Võimalik on tutvuda pidevalt täiendamisel olevate vaimulike isikuandmetega, foto/joonistusega ning eluloo ülevaadetega (06.02.2008 seisuga 166 elulugu).

Tekstis on kasutatud lühendeid. Kohanimede puhul on antud tänapäevane nimi, varasemaid saksakeelseid vasteid vaata kohanimede registrist.

Eraldi osas on toodud vaimulike fotod, kelle tuvastamiseks palub Konsistooriumi arhiiv abi.

Oleme tänulikud paranduste, täienduste, viidete ja ettepanekute eest.

e-post:elulood@eelk.ee
aadress: EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 TALLINN
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SH Z ZH T U V W Õ Ä Ö Ü X Y