7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 288. Eelarvesüsteem

(1) EELK eelarvesüsteemi kuuluvad iseseisvate osadena EELK ja EELK koguduste eelarved.
(2) EELK eelarve koosneb konsistooriumi, konsistooriumi asutuste ja praostkondade eelarvetest.TAGASI