6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 249. Koguduse juhtimisorganid ja valitavad ametiisikud

(1) Koguduse juhtimisorganid on täiskogu, nõukogu ja juhatus.
(2) Koguduse valitavad ametiisikud on koguduse õpetaja, koguduse nõukogu valitavad liikmed, koguduse juhatuse esimees, aseesimees ja teised valitavad liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja revident ning sinodi saadikud ja asendussaadikud.
(3) Koguduse juhtimisorgani liige osaleb juhtimisorgani töös isiklikult.
(4) Koguduse juhtimisorgani liige osaleb aktiivselt koguduse ja juhtimisorgani töös ning jumalateenistuslikus elus.TAGASI