4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 74. Koguduse õpetaja ametikoha tekkimine ja vabanemine
§ 75. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine
§ 76. Koguduse õpetaja ametikoha täitmise väljakuulutamine
§ 77. Koguduse õpetaja kandidaadi esitamine
§ 78. Koguduse nõukogu kokkukutsumine ja juhatamine
§ 79. Koguduse õpetaja ametisse kinnitamine
§ 80. Hooldajaõpetaja määramine


« tagasi