4. OSA. VAIMULIK AMET
4. peatükk. Peapiiskop ja piiskop

§ 61. Peapiiskopi õigused ja kohustused ülemkarjasena
§ 62. Peapiiskopi ja piiskopi ametisseseadmine
§ 63. Piiskopi õigused ja kohustused


« tagasi